• نام کاربری:

    •  
    • کلمه عبور:

    •  
 
سامانه اعتباربخشي بيمارستانهاي آموزشي
 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
** اطلاعيه بسيار مهم (مورخ 1402/09/14):
قابل توجه دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور :
 
     جهت دريافت نامه مربوط به
ابلاغ استاندارد هاي بازنگري شده اينجا 
كليك نماييد.

      ج
هت دريافت
آخرين نسخه استاندار هاي بازنگري شده اينجا كليك نماييد.

      جهت دريافت فرايند ارزيابي و اعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي - درماني اينجا كليك نماييد.

      جهت دريافت فرايند درخواست تبديل وضعيت درماني به آموزشي در بيمارستان هاي با آموزش مقطع پزشكي عمومي و بالاتر اينجا كليك نماييد.

     جهت دريافت فرايند درخواست تبديل وضعيت درماني به آموزشي و مجوز نصب تابلوي آموزشي درماني در بيمارستان هاي با آموزش مقطع كاداني و كارشناسي اينجا كليك نماييد.

اطلاعيه (مورخ 1401/01/16):

       اعلام زمان شروع مجدد دور جديد اعتبار بخشي مراكز آموزشي و درماني در سال جاري. دريافت نامه

اطلاعيه (مورخ 1400/11/16):

       لغو بازديد هاي ميداني اعتبار بخشي مراكز آموزشي و درماني تا سال آينده. دريافت نامه
با توجه به اينكه كارشناسان شركت پشتيبان، فقط پاسخگوي سئوالات فني مربوط به سامانه مي باشند خواهشمند است نمايندگان كلان مناطق و دانشگاه ها در خصوص سئوالات مربوط به ارزيابي مراكز آموزشي و درماني با واحد اعتباربخشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران تماس حاصل فرمائيد. بديهي است كارشناسان مراكز آموزشي و درماني اطلاعات لازم را از طريق نماينده دانشگاه مربوطه دريافت خواهند كرد.
 


شماره كارشناس اعتبار بخشي دانشگاه (خانم توسلي): 02188622749
 

      براي دريافت فايل راهنماي سامانه اعتبار بخشي بيمارستانهاي آموزشي وزارت بهداشت كليك نماييد.