• نام کاربری:

    •  
    • کلمه عبور:

    •  
 
سامانه اعتباربخشي بيمارستانهاي آموزشي
 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
اطلاعيه (مورخ 1401/11/08):

       شماره جديد واحد اعتبار بخشي مراكز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران


02188622749
اطلاعيه (مورخ 1401/01/16):

       اعلام زمان شروع مجدد دور جديد اعتبار بخشي مراكز آموزشي و درماني در سال جاري. دريافت نامه

اطلاعيه (مورخ 1400/11/16):

       لغو بازديد هاي ميداني اعتبار بخشي مراكز آموزشي و درماني تا سال آينده. دريافت نامه

اطلاعيه (مورخ 1400/09/14):
 
       راهنماي معيارهاي استخراج شده از استانداردهاي كالبديدريافت راهنما 
 

اطلاعيه مهم (مورخ 1400/09/10):
   
       اعلام عدم تمديد زمان بارگذاري مستندات در سامانه اعتبار بخشي مراكز آموزشي و درماني. دريافت نامه 
 


اطلاعيه (مورخ 1400/07/28):

قابل توجه دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور :

      اعلام زمان بارگذاري مستندات در سامانه اعتبار بخشي مراكز آموزشي و درماني. دريافت نامه  

 
     نامه مربوط به ابلاغ استاندارد هاي بازنگري شده. دريافت نامه 
 

  
      جهت دريافت آخرين نسخه استاندار هاي بازنگري شده اينجا كليك نماييد.

 

با توجه به اينكه كارشناسان شركت پشتيبان، فقط پاسخگوي سئوالات فني مربوط به سامانه مي باشند خواهشمند است نمايندگان كلان مناطق و دانشگاه ها در خصوص سئوالات مربوط به ارزيابي مراكز آموزشي و درماني با واحد اعتباربخشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران تماس حاصل فرمائيد. بديهي است كارشناسان مراكز آموزشي و درماني اطلاعات لازم را از طريق نماينده دانشگاه مربوطه دريافت خواهند كرد.
 


شماره كارشناس اعتبار بخشي دانشگاه (خانم توسلي): 02188622749
 

      براي دريافت فايل راهنماي سامانه اعتبار بخشي بيمارستانهاي آموزشي وزارت بهداشت كليك نماييد.