• نام کاربری:

    •  
    • کلمه عبور:

    •  

سامانه اعتباربخشي بيمارستانهاي آموزشي
 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكياطلاعيه (مورخ 1397/06/25):

قابل توجه دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور :
با توجه به اينكه تعدادي از دانشگاه ها مستندات مراكز آموزشي و درماني تابعه را در مهلت مقرر تاييد ننموده اند، سامانه جهت تاييد توسط دانشگاه هاي مذكور تا پايان روز 1397/06/31 تمديد مي گردد. جهت مشاهده 
ليست دانشگاه هايي كه ارزيابي واحدهاي درماني را به طور كامل انجام نداده اند اينجا كليك نماييد.

 

دريافت نامه ارسالي به سرپرست هاي كلان مناطق در خصوص تمديد مهلت تاييد مستندات مراكز آموزشي درماني دانشگاه هايي كه ارزيابي واحدهاي درماني را به طور كامل انجام نداده اند. دريافت نامهدر صورت داشتن هرگونه سئوال يا مشكل در خصوص سئوالات فني با شماره فني سامانه و داشتن هرگونه سئوال يا مشكل در رابطه با خودارزيابي و بارگذاري مستندات با شماره كارشناس اعتبار بخشي دانشگاه در زير تماس گرفته شود.
 
شماره فني سامانه: 7-02177643586
شماره كارشناس اعتبار بخشي دانشگاه (خانم توسلي): 02186702253
 

براي دريافت
فايل راهنماي سامانه اعتبار بخشي بيمارستانهاي آموزشي وزارت بهداشت كليك نماييد.

 


  جهت ايجاد نام كاربري و كلمه عبور هر كدام از نمايندگان در سامانه، لازم است نام و نام خانوادگي، كد ملي، شماره تماس و آدرس ايميل ايشان به دانشگاه علوم پزشكي ايران اعلام گردد.

 

دريافت نامه ارسالي در خصوص معرفي نمايندگان اعتباربخشي مراكز آموزشي و درماني (مدير فني سامانه) و كاربران بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور. دريافت نامه