• نام کاربری:

    •  
    • کلمه عبور:

    •  

سامانه اعتباربخشي بيمارستانهاي آموزشي
 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي



اطلاعيه (مورخ 1399/05/20):

قابل توجه دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور :
  باتوجه به درخواست تعدادي از دانشگاه ها و مراكز آموزشي و درماني كه در مهلت مقرر موفق به مشاهده نتايج ارزيابي اعتبار بخشي آموزشي سال 1398 نشده اند، به اطلاع مي رساند دسترسي سامانه از تاريخ 1399/05/20 تا تاريخ 1399/05/31  جهت مشاهده مجدد فعال مي باشد. 
 

 

اطلاعيه (مورخ 1399/04/10):

قابل توجه دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور :
با عنايت به اعلام نتايج ارزيابي اعتبار بخشي آموزشي سال 98 مراكز آموزشي و درماني، از سوي كمسيون ملي اعتبار بخشي به دانشگاه ها، به اطلاع مي رساند دسترسي سامانه از تاريخ 1399/04/14 تا تاريخ 1399/05/15  جهت مشاهده فعال مي باشد. 
 

 

دريافت نامه ارسالي به سرپرست هاي كلان مناطق در خصوص مشاهده نتايج مراكز آموزشي و درماني دانشگاه هايي كه در اعتباربخشي مراكز آموزشي و درماني سال 98 مورد ارزيابي قرار گرفته اند. دريافت نامه



در صورت داشتن هرگونه سئوال يا مشكل در خصوص سئوالات فني با شماره فني سامانه و داشتن هرگونه سئوال يا مشكل در رابطه با خودارزيابي و بارگذاري مستندات با شماره كارشناس اعتبار بخشي دانشگاه در زير تماس گرفته شود.
 
شماره فني سامانه: 7-02177643586
شماره كارشناس اعتبار بخشي دانشگاه (خانم توسلي): 02186702253
 

براي دريافت
فايل راهنماي سامانه اعتبار بخشي بيمارستانهاي آموزشي وزارت بهداشت كليك نماييد.

 


  جهت ايجاد نام كاربري و كلمه عبور هر كدام از نمايندگان در سامانه، لازم است نام و نام خانوادگي، كد ملي، شماره تماس و آدرس ايميل ايشان به دانشگاه علوم پزشكي ايران اعلام گردد.

 

دريافت نامه ارسالي در خصوص معرفي نمايندگان اعتباربخشي مراكز آموزشي و درماني (مدير فني سامانه) و كاربران بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور. دريافت نامه